VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι της γεωγραφικής ενότητας Βελβεντού να καταθέσουν τις οικονομικές τους προσφορές για τις υπηρεσίες διαμονής (ξενοδοχεία), διατροφής (καταστήματα εστίασης), δεκατιανού ? σάντουιτς (αρτοποιεία) και πετρελαίου θέρμανσης (πρατήρια καυσίμων) στο ΚΠΕ Βελβεντού μέχρι τις 10.00 π.μ. 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Προγραμματισμός επισκέψεων σχολικών ομάδων στο ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2017 μέχρι τον Ιούνιο 2017. Η επιλογή της συμμετοχής των σχολικών ομάδων (εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους) στα προγράμματα του ΚΠΕ, έγινε βάσει της σχετικής εγκυκλίου 200064/Δ2/23-11-2016/«Εκπ/κές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσειςστα ΚΠΕ για το σχ. έτος 2016-2017».

Το ΚΠΕ Βελβεντού & Σιάτιστας συντονίζει το νέο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Αειφορική Διαχείριση Λεκανών Απορροής Ποταμών». Καλούνται οι σχολικές μονάδες, οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δρ/των & Π.Ε., τα ΚΠΕ και οι φορείς που επιθυμούν να ενταχθούν ως συνεργαζόμενοι στό Δίκτυο, να υποβάλλουν στη σχετική αίτηση.

 

 

Έχοντας υπόψη τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (200064/Δ2/23-11-2016, Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα ΚΠΕ για το σχολ. έτος 2016-2017), επιλέγονται (και σε κάθε περίπτωση έχουν προτεραιότητα) σχολικές ομάδες μαθητών,
- που υλοποιούν εγκεκριμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (επιβεβαιώνει ο Υπέυθυνος Π.Ε.),
- που υλοποιούν ερευνητικές εργασίες στα Γενικά Λύκεια,
- το πρόγραμμα ή η ερευνητική εργασία που υλοποιούν στο σχολείο είναι συναφές με το πρόγραμμα του ΚΠΕ που επιλέγουν,
- που την προηγούμενη σχολική χρονιά δεν είχαν επισκευθεί ΚΠΕ.
Επισημάνσεις:
- Τη σχετική αίτηση υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν πρόγραμμα στους Υπεύθυνους Π.Ε. της Διεύθυνσής τους.
- Στις επισκέψεις των σχολικών ομάδων στα ΚΠΕ συμμετάχουν οι μαθητές των οποίων τα ονόματα αναγράφονται στην αίτηση που υποβάλλουν τα σχολεία στα ΚΠΕ μέσω των Υπεύθυνων Π.Ε.
- Οι επισκέψεις στα ΚΠΕ υλοποιούντα εφόσον συμμετέχουν το 70% των μαθητών που αναγράφονται στην αρχική αίτηση.

- Οι αιτήσεις των σχολείων που υλοποιούν Ερευνητικές Εργασίες υποβάλλονται στο ΚΠΕ της Περιφέρειας που ανήκουν.
 

Προγραμματισμός επισκέψεων σχολικών ομάδων στο ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας για την υλοποίηση προγραμμάτων από τον Φεβρουάριο2016 έως τον Ιούνιο 2016, όπως έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι σχολικές ομάδες που μετακινούται στο ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας πρέπει να προσκομίζουν απαραίτητα την έγκριση μετακίνησής τους και τη κατάσταση μαθητών και συνοδών σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του Σχολείου.

Κατεβάστε την έντυπη κατάσταση μαθητών.