VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Ημερήσιο πρόγραμμα για μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου, Λυκείου. Περπατώντας στα παλιά σοκάκια του χωριού ανάμεσα από τα μακεδονίτικα αλλά και νεοκλασικά σπίτια του, ψάχνοντας τα κρυμμένα θολωτά υπόγεια, πίνοντας  φρέσκο γάργαρο νερό από τα  παλιά πηγάδια και βρυσούλια, παρατηρώντας τους παραδοσιακούς φούρνους και γνωρίζοντας κάποια υπαίθρια εργαστήρια επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, οι μαθητές και οι μαθήτριες συνειδητοποιούν την σημασία αλλά και την ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.