VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥ ΠΡΑΣΙΝΟ! - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Το πρόγραμμα «Ένα σχολείο πολύ πράσινο! - Βιοκλιματικό Σχολείο και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» αφορά στην κατασκευή ενός πρωτοποριακού για τα δεδομένα της περιοχής του νομού Κοζάνης σχολείου,του 19ου Πρότυπου Βιοκλιματικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου. Το σχολείο αυτό βρίσκεται στην περιοχή ΖΕΠ (Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας) Κοζάνης.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα «Ένα σχολείο πολύ πράσινο! - Βιοκλιματικό Σχολείο και ΑΠΕ» εντάσσεται στα προγράμματα του ΚΠΕ Βελβεντού, των οποίων κοινός τόπος και μέλημα είναι να καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική συνείδηση σε μαθητές όλων των βαθμίδων, με απώτερο στόχο την δημιουργία μελλοντικών κοινωνιών που θα διαχειρίζονται με σεβασμό το περιβάλλον.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να γνωρίσει στους μαθητές την έννοια του βιοκλιματισμού, των αρχών της αρχιτεκτονικής του, τα δομικά στοιχεία που την αποτελούν καθώς και τη σχέση της με τις ΑΠΕ. Γίνεται αναφορά σε σύγχρονες μεθόδους θέρμανσης και ψύξης όπως στη γεωθερμία και ηλιοθερμία καθώς επίσης και σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου που αφορούν στη σκίαση, τον αερισμό και το φωτισμό του κτιρίου.

Παράλληλα μέσα από την αναφορά στις ΑΠΕ αλλά και στις συμβατικές πηγές ενέργειας, αναδεικνύεται η αλόγιστη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και οι καταστροφικές τους συνέπειες στο κλίμα, στο περιβάλλον, στον άνθρωπο, στα οικοσυστήματα και κατ’ επέκταση στον πλανήτη.

Μέσα από την ανάδειξη του ρόλου των ΑΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος, οι μαθητές γνωρίζουν την έννοια της α ε ι φ ο ρ ί α ς και της επιβεβλημένης, πλέον, αειφορικής διαχείρισης των πηγών ενέργειας.

Στόχοι του πράσινου σχολείου είναι:

        * Η ενεργειακή αυτονομία και αποδοτικότητα

        * Η ελαχιστοποίηση ρύπων και αποβλήτων

        * Η εκμετάλλευση φυσικών στοιχείων και ανανεώσιμων πόρων

        * Η ευχάριστη και άνετη διαβίωση μέσα σε αυτό

Στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου που προσβλέπει στη διαμόρφωση μιας νέας παιδαγωγικής και κοινωνικής κουλτούρας, ευχόμαστε το πρόγραμμα αυτό να εμπνεύσει τους μαθητές να δράσουν ως πολλαπλασιαστές γνώσης στην κοινωνία, να συμβάλλουν ως νέα γενιά ώστε να γίνουν τα πρώτα βήματα για την ενεργειακή αυτάρκεια, με γνώμονα ένα καθαρό περιβάλλον.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΥΠΟΔΟΧΗ

Υποδοχή των μαθητών στις εγκαταστάσεις του Πρότυπου 19ου Βιοκλιματικού Δημοτικού Σχολείου στη ΖΕΠ Κοζάνης. Γνωριμία των μαθητών με τα μέλη της Π.Ο του ΚΠΕ Βελβεντού.

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο θεωρητικό μέρος του προγράμματος οι μαθητές συγκρίνουν μέσα από φωτογραφίες το βιοκλιματικό σχολείο με το παραδοσιακό σχολείο όσον αφορά στη θέρμανση, τον φωτισμό και την αρχιτεκτονική, μαθαίνοντας παράλληλα πώς φωτίζονταν και ζεσταίνονταν τα σχολεία των παππούδων τους.

Πιο συγκεκριμένα:

^ Γνωρίζουν την ηλιακή αρχιτεκτονική των αρχαίων Ελλήνων

^  Μαθαίνουν βασικά στοιχεία της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής (προσανατολισμός κτιρίου, παθητικά και ενεργητικά συστήματα θέρμανσης και δροσισμού)

^  Συνειδητοποιούν την αξία της αρμονικής σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον

^  Γνωρίζουν τις συνέπειες των ανθρώπινων επεμβάσεων στο περιβάλλον

^  Συνειδητοποιούν την αξία της ενέργειας στη ζωή μας και ευαισθητοποιούνται για τα προβλήματα που συνδέονται με τις μη ΑΠΕ και την αλόγιστη χρήση ορυκτών καυσίμων

^  Μαθαίνουν τις συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου και την οικολογική καταστροφή που συντελείται

^  Συνειδητοποιούν τέλος ότι λύση σε πολλά από τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι η στροφή του ανθρώπου στη χρήση ΑΠΕ, άρα και στην κατασκευή βιοκλιματικών κατοικιών

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ

Οι μαθητές με τη λήξη του θεωρητικού μέρους του προγράμματος χωρίζονται σε ομάδες και εξερευνούν το εσωτερικό του σχολείου έχοντας λάβει φύλλο ενημέρωσης και τα φυλλάδια δραστηριοτήτων τους.

Δραστηριότητα 1

Αρχικά οι μαθητές έχουν την δυνατότητα μέσω μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής που απαιτεί αλληλεπίδραση, να περιηγηθούν ψηφιακά στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα συνεργάζονται και μαθαίνουν στοιχεία της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής με παιγνιώδη τρόπο.

Δραστηριότητα 2

Στη συνέχεια, έχοντας το φυλλάδιο εργασιών τους, οι μαθητές εξερευνούν το κτίριο παρατηρώντας, ρωτώντας και καταγράφοντας στοιχεία που αφορούν στην κατασκευή του κτιρίου. (περσίδες, φωτοβολταϊκά, φωταγωγούς, σύστημα ηλιοθερμίας και γεωθερμίας, αυτόματο σύστημα ελέγχου CO2 κ.α) και κατόπιν κάνοντας ερωτήσεις η μια ομάδα στην άλλη, συμπληρώνουν το φύλλο εργασιών του

Δραστηριότητα 3

Οι μαθητές συμπληρώνουν σταυρόλεξο με ερωτήσεις σχετικές με το θεωρητικό μέρος του προγράμματος που βοηθούν στην εμπέδωση βασικών στοιχείων λειτουργίας της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής

Δραστηριότητα 4

Κατόπιν οι μαθητές όπως είναι χωρισμένοι σε ομάδες και με τα φυλλάδια εργασιών τους, βγαίνουν σε ένα από τα προαύλια του σχολείου με σχοινάκι και μπάλες μπάσκετ. Παίζοντας επιδαπέδιο φιδάκι ελέγχουν τις γνώσεις τους στο βιοκλιματισμό.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού καλούνται να καταναλώσουν ενέργεια χρησιμοποιώντας το σχοινάκι ή να εκτονώσουν τον ενθουσιασμό τους σκοράροντας καλάθια με τις μπάλες τους.

Τέλος, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αφουγκραστούν ήχους στον εξωτερικό χώρο, να δούνε ό,τι διαδραματίζεται στον περιβάλλοντα χώρο και να αναγνωρίσουν το είδος της ενέργειας που απαιτείται (πχ. φώτα πόλης, ποδηλάτης, πεζός, αυτοκίνητο, αεροπλάνο κλπ)

Με αφορμή την παρακολούθηση του προγράμματος, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί παροτρύνονται να εξετάσουν πόσο βιοκλιματικό είναι το σχολείο τους και να συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης του σχολείου τους με το Σήμα Αειφόρου Σχολείου, για το οποίο προμηθεύονται το κατάλληλο διαδικτυακό υλικό.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με τη λήξη του προγράμματος οι μαθητές και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιολογήσουν το πρόγραμμα, συμπληρώνοντας φυλλάδιο αξιολόγησης.