VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Τα βασικά εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα του ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας είναι εμπνευσμένα από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής με άξονες το βουνό, την γεωργία, το νερό, την υδροκίνητη ενέργεια, τη διατροφή, τα μνημεία, το οικιστικό περιβάλλον, το μουσείο κα.

Με τα προγράμματα του ΚΠΕ Βελβεντού επιδιώκεται η συμβολή στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης κυρίως μέσα από τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση και η ανάδειξη της αδιάσπαστης και διαχρονικής σχέσης του ανθρώπου με τα δημιουργήματά του (ανθρωπογενές περιβάλλον), με τη φύση και τα δημιουργήματά της (φυσικό περιβάλλον).

Η δομή όλων των προγραμμάτων του ΚΠΕ είναι η ίδια και περιλαμβάνουν το θεωρητικό μέρος που πραγματοποιείται στο χώρο του ΚΠΕ, το πρακτικό ή βιωματικό μέρος που πραγματοποιείται στα πεδία δραστηριοτήτων κάθε προγράμματος και την αξιολόγηση.

Όλα τα προγράμματα είναι εμπνευσμένα από το τοπικό περιβάλλον. Κανένα δεν είναι στατικό αφού συνεχώς διαμορφώνονται και βελτιώνονται ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά.