VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Ημερήσια δραστηριότητα η οποία εντάσσεται και  υλοποιείται σε περιβαλλοντικά προγράμματα με αντικείμενο ενδιαφέροντος το γλυκό νερό (ποτάμια, χείμαρροι, λίμνες, πηγές). 

Υπολογίζεται πως περισσότερες από το 80% των επιδημιών οφείλονται στην κακή ποιότητα του νερού (μόλυνση, ρύπανση) και το 1/3 των θανάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες προκαλούνται από την κατανάλωση μολυσμένου νερού.

Τα επιφανειακά και τα υπόγεια επιβαρύνονται από τις δραστηριότητες του ανθρώπου (βιομηχανία, γεωργία, αστικά απόβλητα κα).

Το νερό της θάλασσας φαίνεται ατελείωτο, το διαθέσιμο όμως γλυκό νερό για τη συντήρηση της ζωής με την πάροδο του χρόνου έχει μετατραπεί σ’ ένα αγαθό σε ανεπάρκεια και αποτελεί ένα πολύ μικρό τμήμα της συνολικής ποσότητας του νερού που καλύπτει κατά τα 2/3 ή και περισσότερο την επιφάνεια της γης και μας δίνει την ψευδαίσθηση της αφθονίας. Αυτό το λίγο νερό πρέπει να το διατηρήσουμε καθαρό και να το διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές. Ο έλεγχος της ποιότητας του νερού γίνεται με διάφορους τρόπους που στηρίζονται σε χημικές ή βιολογικές προσεγγίσεις. Όλες έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αλλά η μέθοδος που θα ακολουθήσουμε εξαρτάται από το ποιο είναι το ζητούμενο. Οι βιολογικές προσεγγίσεις κοστίζουν λιγότερο και μας πληροφορούν για το τι συμβαίνει ως τη στιγμή που γίνεται ο έλεγχος, ενώ οι χημικές μας πληροφορούν για την όποια επιβάρυνση μόνο για τη δεδομένη στιγμή που γίνεται ο έλεγχος. Οι βιολογικοί δείκτες και μάλιστα σ’ αυτούς που στηρίζονται στις αλλαγές των κοινωνιών των βενθικών μακροασπόνδυλων, θεωρούνται από τους πιο αξιόπιστους και χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Ακολουθεί ο οδηγός αναγνώρισης που μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf.