VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Τα ΚΠΕ Μελίτης Φλώρινας και το ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας, συνδιοργανώνουν διήμερο θεματικό σεμινάριο, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, για 36 εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο «Αειφορική διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος των Λεκανών Απορροής των Ποταμών», με τίτλο: «Περιβαλλοντικές και Πολιτιστικές διαδρομές στη λεκάνη απορροής των Πρεσπών».

Το σεμινάριο διάρκειας 17 διδακτικών ωρών, θα πραγματοποιηθεί στις Πρέσπες από το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 (ώρα 10.00) έως την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 (ώρα 15.00).

Τηλέφωνα επικοινωνίας τ2464032265 και 2464031913.

 

Ακολουθεί η κατάσταση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και το πρόγραμμα.

 

Το ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους ΠΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης Φίλιου Δήμητρα και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης Κουρού Ιωάννη οργανώνει διήμερο θεματικό εργαστήριο στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6,  για 48 εκπαιδευτικούς Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με τίτλο: «Βρίσκει ο άργιλος νερό και γεννούνε τον πηλό! Η κεραμική και αγγειοπλαστική στο ανθρωπογενές περιβάλλον».

Το σεμινάριο διάρκειας 13 διδακτικών ωρών, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Βελβεντού την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2017 (ώρες 17.00-21.00) και το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 (ώρες 09.00-15.00).

Ακολουθεί η κατάσταση εκπαιδευτικών και το πρόγραμμα.

 

Περισσότερα...

Το ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας σε συνεργασία με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Α.Σ. ΔΗΜΗΤΡΑ και Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π Βελβεντού, συνδιοργανώνουν τριήμερο θεματικό σεμινάριο, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, για 52 εκπαιδευτικούς Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Διευθύνσεων εμβέλειας με τίτλο: «Η Βιώσιμη Γεωργία και Ανάπτυξη μέσα από τους Συνεταιρισμούς. Τοπικά Προϊόντα. 100 Χρόνια Αγροτικού & Συνεταιριστικού Κινήματος στο Βελβεντό».
Το σεμινάριο διάρκειας 25 διδακτικών ωρών, θα πραγματοποιηθεί στο Βελβεντό από την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2017 (ώρα 17.00) έως την Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2017 (ώρα 15.00).
Το σεμινάριο υλοποιείται με αφορμή τα 100 χρόνια (1917) από τη σύσταση του πρώτου αγροτικού συνεταιρισμού στο Βελβεντό και δεύτερου στην Ελλάδα.
 

 

Το ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας σε συνεργασία με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. και ΔΗΜΗΤΡΑ Βελβεντού και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει τριήμερο θεματικό σεμινάριο στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, για 52 εκπαιδευτικούς Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Διευθύνσεων εμβέλειας με τίτλο: «Η Βιώσιμη Γεωργία και Ανάπτυξη μέσα από τους Συνεταιρισμούς. 100 Χρόνια Αγροτικού & Συνεταιριστικού Κινήματος στο Βελβεντό».
Το σεμινάριο διάρκειας 25 διδακτικών ωρών, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Βελβεντού από την Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2017 (ώρα 17.00) έως την Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2017 (ώρα 15.00).
Το σεμινάριο υλοποιείται με αφορμή τα 100 χρόνια συνεχούς, υγειούς και δημιουργικής παρουσίας του Συνεταιριστικού κινήματος στο Βελβεντό Κοζάνης.

Περισσότερα...

Το ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνδιοργανώνουν τριήμερο θεματικό σεμινάριο, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, για 40 εκπαιδευτικούς Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Διευθύνσεων εμβέλειας με τίτλο: «Περιβαλλοντικές διαδρομές στη γενέτειρα του Αλέξη (Γιώργη) Ζορμπά».

Περισσότερα...