VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Ροδάκινο, το… μυρωδάτο!

Ολοκληρωμένη παραγωγή, προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 

…Δίπλα στα καλλιεργημένα χωράφια,

που βγάζουν όλα τα γνωστά γεννήματα,

προκόβουν τ’ αμπέλια,

τα λιόδεντρα κι ένα πλήθος καρποφόρα δέντρα…

                                     Φραγκίσκος Πουκεβίλ (άνοιξη του 1806)

 

Εδώ και χιλιάδες χρόνια οι αγροτικές δραστηριότητες (γεωργία και κτηνοτροφία) διαμορφώνουν το φυσικό τοπίο τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική ύπαιθρο και επηρεάζουν τη βιοποικιλότητά της.

Το ροδάκινο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή των σύγχρονων ανθρώπων του Βελβεντού. Από πολύ παλιά εμφανίζεται στους μύθους, στις παραστάσεις και στην ιστορία κυρίως των λαών της Ανατολής, από όπου προήλθε, αλλά και της Μεσογείου. Αποτελούσε ανέκαθεν σύμβολο ευημερίας, αθανασίας, αναγέννησης, αγνότητας, ηρεμίας, γονιμότητας και ευφορίας.

Στο Βελβεντό, σήμερα, συναντούμε εκτεταμένα τμήματα με πολυετείς δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι ροδακινιές, οι μηλιές, οι δαμασκηνιές, οι κυδωνιές, τα αμπέλια, θυμίζουν ακόμα στον επισκέπτη το χαρακτήρα που είχε ο τόπος από τις αρχές ακόμα του 19ου αιώνα. Πλήθος εντόμων, πουλιών, μικροθηλαστικών και ερπετών βρίσκουν καταφύγιο και τροφή στις αγροτικές εκτάσεις, που φροντίζονται από τους αγρότες με την ελεγχόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και άλλων εισροών, το σημαντικότερο δηλαδή μέρος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που εφαρμόζεται από το σύνολο των αγροτών του Βελβεντού.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

  • Να γνωρίσουν οι μαθητές την καλλιέργεια της ροδακινιάς και να έρθουν σε επαφή με την ιστορία και την παράδοση του Βελβεντού στη ροδακινοκαλλιέργεια, με το περιβάλλον και τα προβλήματα μιας κατεξοχήν αγροτικής - ροδακινοπαραγωγικής περιοχής.

  • Να γνωρίσουν τις διαφορετικές μορφές καλλιέργειας, να εξοικειωθούν με τις πρακτικές, τους στόχους και τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που εφαρμόζεται από το σύνολο των παραγωγών-μελών των συνεταιρισμών στην καλλιέργεια της ροδακινιάς και της νεκταρινιάς.

  • Να εμπνευστούν από την αρμονία της φύσης και να απολαύσουν την ιδιαίτερη ομορφιά του αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να δημιουργήσουν στενότερη σχέση με τη φύση.

  • Να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν το αγροτικό οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα ενός οπωρώνα αλλά και της περιοχής γενικότερα, να ερευνήσουν τη χλωρίδα και την πανίδα της και να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της ισορροπίας στη φύση.

  • Να προσεγγίσουν το θαυμαστό και ποικιλόμορφο κόσμο των εντόμων και ιδιαίτερα των μικρών ζουζουνιών (εχθρών αλλά και ωφέλιμων της ροδακινιάς) που ζουν στο αγρόκτημα έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση για κάθε μορφή ζωής στα διαφορετικά οικοσυστήματα ή βιότοπους.

  • Να κατανοήσουν την τεράστια σημασία και την ανεκτίμητη αξία του νερού και του εδάφους, ως φυσικοί πόροι, αλλά και για στη γεωργία ειδικότερα, και να γνωρίσουν πως μόνο η αειφορική διαχείρισή τους εγγυάται το μέλλον, τη ζωή.

  • Να αναδείξουμε και να προβάλλουμε το ροδάκινο, ως εκείνο το προϊόν, το οποίο αποτελεί εδώ και δεκαετίες το κύριο μέσο για την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας.

 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

v  Παρουσίαση του γνωστικού μέρους χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία.

v  Ενεργητική συμμετοχή των μαθητών με βιωματικές προσεγγίσεις.

v  Ενίσχυση της διερευνητικής, δημιουργικής και συμμετοχικής μάθησης.

v  Ενίσχυση της κριτικής σκέψης με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τη μέθοδο επίλυσης προβλήματος.

v  Διαθεματική προσέγγιση του θέματος και διεπιστημονική διαπραγμάτευση.

v  Προβληματισμοί, συζητήσεις και επεξηγήσεις πάνω στο θέμα του προγράμματος.

v  Ενθάρρυνση και καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα.

v  Ενθάρρυνση σε συζητήσεις, έρευνες, πειράματα, μελέτη στο πεδίο, συμπλήρωση φύλλων εργασίας και χρήση καλλιτεχνικών μέσων έκφρασης.

v  Περιβαλλοντικό μονοπάτι και δραστηριότητες στο πεδίο (ροδακινώνας).

v  Συμμετοχή σε παιδαγωγικά - οικολογικά παιγνίδια (παιχνίδι ρόλων, προσομοίωσης)

v  Καταγραφή και παρουσίαση στη συνέχεια από τους ίδιους τους μαθητές των δραστηριοτήτων, εντυπώσεων, συμπερασμάτων τους.

v  Δραματοποίηση και έκφραση συναισθημάτων και εμπειριών με δημιουργικές δραστηριότητες

 

Το βασικό μήνυμα και οι στόχοι του προγράμματος υπογραμμίζουν την ανάγκη για περαιτέρω πρόοδο στη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας.

Τα συνακόλουθα οφέλη για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία θα έχουν πολλαπλές διαστάσεις καλύπτοντας ζητήματα όπως η μεταβολή του κλίματος, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η βιοποικιλότητα, η διατροφή και η ποιότητα των υδάτων και των εδαφών.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.