VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

«Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Λαογραφικό Μουσείο»
Ημερήσιο πρόγραμμα για μαθητές Ε΄, ΣΤ΄, Δημοτικού και Α΄, Β΄, Γυμνασίου. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις θεματικές ενότητες του Λαογραφικού Μουσείου Βελβεντού με το οποίο επιχειρείται να αναδειχθεί η στενή σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον