VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

 
Σκοπός αυτού του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ο γόνιμος προβληματισμός και η ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και την κοινωνία (φορείς και πολίτες) σχετικά με τρόπους και πρακτικές που συνδέονται με την αειφορική διαχείριση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων κάθε υδατικού διαμερίσματος και η εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης και της συνεργασίας εντός και εκτός της σχολικής μονάδας που οδηγεί στην ανάπτυξη πολλαπλών γνώσεων και δεξιοτήτων, με παράλληλη και ταυτόχρονη συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη αναπτύσσοντας πνεύμα αλληλεγγύης, δημιουργικότητας και αγάπης προς περιβάλλον που ζουν.