VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Προγραμματισμός επισκέψεων σχολικών ομάδων στο ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2017 μέχρι τον Ιούνιο 2017. Η επιλογή της συμμετοχής των σχολικών ομάδων (εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους) στα προγράμματα του ΚΠΕ, έγινε βάσει της σχετικής εγκυκλίου 200064/Δ2/23-11-2016/«Εκπ/κές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσειςστα ΚΠΕ για το σχ. έτος 2016-2017».

Το ΚΠΕ Βελβεντού & Σιάτιστας ζητά κατάθεση προσφορών για τις παρακάτω περιπτώσεις που αφορούν τη λειτουργία του.
1. Πρόχειρο μικρό γεύμα (σάντουιτς) για μαθητές και εκπαιδευτικούς συνοδούς που θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο διάστημα 13/2/2017 έως και 30/6/2017. (Τιμή μονάδας από αρτοποιεία)
2. Διαμονή μαθητών με τους εκπαιδευτικούς συνοδούς τους που θα υλοποιήσουν διήμερες και τριήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις στο διάστημα 13/2/2017 έως και 30/6/2017. (Τιμή ανά άτομο από ξενοδοχεία)
3. Διατροφή μαθητών με τους εκπαιδευτικούς συνοδούς τους που θα υλοποιήσουν διήμερες και τριήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις στο διάστημα 13/2/2017 έως και 30/6/2017. (Τιμή ανά ατομικό μενού από καταστήματα εστίασης)
4. Διατροφή εκπαιδευτικών και ενηλίκων πολιτών που συμμετέχουν ως επιμορφωτές-εισηγητές ή ως επιμορφούμενοι σε ημερίδες και σεμινάρια που υλοποιεί το ΚΠΕ στο διάστημα 13/2/2017 έως και 30/6/2017. (Τιμή ανά ατομικό μενού από καταστήματα εστίασης)
5. Διαμονή εκπαιδευτικών και ενηλίκων πολιτών που συμμετέχουν ως επιμορφωτές-εισηγητές ή ως επιμορφούμενοι σε ημερίδες και σεμινάρια που υλοποιεί το ΚΠΕ στο διάστημα 13/2/2017 έως και 30/6/2017. (Τιμή ανά άτομο από ξενοδοχεία)
Προσφορές καλούνται να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δημοτική Ενότητα Βελβεντού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προσφορές ή κριθούν ασύμφορες, το ΚΠΕ θα ζητήσει κατάθεση προσφορών και από γειτονικές Δημοτικές Ενότητες.
Η τελική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έως 10/2/2017.


Ο Υπέυθυνος του ΚΠΕ Βελβεντού & Σιάτιστας
Σαμαράς Κωνσταντίνος

 

Προγραμματισμός επισκέψεων σχολικών ομάδων στο ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας για την υλοποίηση προγραμμάτων από τον Φεβρουάριο2016 έως τον Ιούνιο 2016, όπως έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι σχολικές ομάδες που μετακινούται στο ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας πρέπει να προσκομίζουν απαραίτητα την έγκριση μετακίνησής τους και τη κατάσταση μαθητών και συνοδών σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του Σχολείου.

Κατεβάστε την έντυπη κατάσταση μαθητών.

 

Έχοντας υπόψη τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (200064/Δ2/23-11-2016, Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα ΚΠΕ για το σχολ. έτος 2016-2017), επιλέγονται (και σε κάθε περίπτωση έχουν προτεραιότητα) σχολικές ομάδες μαθητών,
- που υλοποιούν εγκεκριμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (επιβεβαιώνει ο Υπέυθυνος Π.Ε.),
- που υλοποιούν ερευνητικές εργασίες στα Γενικά Λύκεια,
- το πρόγραμμα ή η ερευνητική εργασία που υλοποιούν στο σχολείο είναι συναφές με το πρόγραμμα του ΚΠΕ που επιλέγουν,
- που την προηγούμενη σχολική χρονιά δεν είχαν επισκευθεί ΚΠΕ.
Επισημάνσεις:
- Τη σχετική αίτηση υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν πρόγραμμα στους Υπεύθυνους Π.Ε. της Διεύθυνσής τους.
- Στις επισκέψεις των σχολικών ομάδων στα ΚΠΕ συμμετάχουν οι μαθητές των οποίων τα ονόματα αναγράφονται στην αίτηση που υποβάλλουν τα σχολεία στα ΚΠΕ μέσω των Υπεύθυνων Π.Ε.
- Οι επισκέψεις στα ΚΠΕ υλοποιούντα εφόσον συμμετέχουν το 70% των μαθητών που αναγράφονται στην αρχική αίτηση.

- Οι αιτήσεις των σχολείων που υλοποιούν Ερευνητικές Εργασίες υποβάλλονται στο ΚΠΕ της Περιφέρειας που ανήκουν.