VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

ΤΙΤΛΟΣ

«Με το σπόρο Σιταράκη στου μύλου το δρομάκι?»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν ότι, από την παλαιολιθική εποχή ακόμα, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν σπόρους δημητριακών για να τραφούν. Είδη δημητριακών, εργαλεία, μέθοδοι καλλιέργειας, άλευρα, ψωμιά, συνόδευαν την πορεία των ανθρώπων στη γη και την ιστορία, αποδεικνύοντας τη σημαντική θέση που κατέχουν στη διατροφική πυραμίδα. Από τους καβουρντισμένους σπόρους, τους αλεσμένους με χειρόμυλους  και το άνοστο ψωμί της προϊστορίας, οι περιπέτειες του άρτου ήταν πολλές μέχρι να πάρει τη σημερινή του μορφή.

Στη χώρα μας εκτός από βασικό είδος διατροφής, κατέχει ξεχωριστή θέση στη θρησκεία, στη λαογραφία και την παράδοσή μας.

Στα κριτήρια επιλογής θέματος μπορούμε να συνοψίσουμε και τα εξής:

  •                Διαμόρφωση διατροφικών συμπεριφορών. Αποβλέπουμε στη δημιουργία ενημερωμένων πολιτών με κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες.
  •               Προβληματισμοί και γνώσεις των συνθηκών παραγωγής πρωτογενών αγαθών, μεταποίησης και κατανάλωσής τους.

Μέχρι και σήμερα δημητριακά και ψωμί αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινής διατροφής των ανθρώπων προσφέροντάς τους βασικά θρεπτικά συστατικά.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

*σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου

  • Να ανακαλύψουν πως τα δημητριακά παράγουν σπόρους, πως οι σπόροι γίνονται φυτά και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη τους.
  • Να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του ανθρώπου (εποχικές δραστηριότητες των ανθρώπων και εξάρτησή τους από τον καιρό).
  • Να γνωρίσουν τα στάδια παραγωγής του ψωμιού και να μάθουν να τα ονομάζουν καθώς και διαφορετικά επαγγέλματα κατά τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων.  
  • Να αναγνωρίσουν τη χρησιμότητα μηχανών στη ζωή μας, να πειραματιστούν και να συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές στη χρήση εργαλείων στην παραγωγή των δημητριακών προϊόντων.
  • Να διαβάσουν απλά σύμβολα, σχεδιαγράμματα και χάρτες.
  • Να αντιληφθούν την κινητήρια δύναμη του νερού.
  • Να αντιληφθούν πως τα δημητριακά και το ψωμί  είναι απαραίτητα σε κάθε γεύμα   διασφαλίζοντάς μας δυνατό σώμα και πνεύμα.