VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Ημερήσιο και πολυήμερο πρόγραμμα για μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Στο πρόγραμμα μελετάται ο μηχανισμός διάβρωσης του εδάφους, ο σχηματισμός των φαραγγιών, η σχέση του δάσους με το νερό, τα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού, η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση κα.

Τα Πιέρια όρη, όπως και όλη η Δυτική Μακεδονία χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία του νερού (ποτάμια, λίμνες, χείμαρροι, βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, κα). Το έντονο ορεινό ανάγλυφο της περιοχής ευνόησε τη δημιουργία χειμάρρων με έντονη κλίση, τα ορμητικά νερά των οποίων διάβρωσαν στην πορεία τους το έδαφος και δημιούργησαν μικρά και μεγάλα φαράγγια. Επίσης τα σεισμογενή ρήγματα της περιοχής όταν στο παρελθόν ενεργοποιήθηκαν, δημιούργησαν μικρές χαραδρώσεις στην αρχή και φαράγγια με την πάροδο του χρόνου. Στα δυτικά Πιέρια και σε μικρή απόσταση από το Βελβεντό υπάρχουν τα φαράγγια της Λάφιστας και του Αγίου Νικολάου, ενώ στα διπλανά Σέρβια το ομώνυμο φαράγγι, το φαράγγι του Χάβου κα.

Οι ιδιαίτεροι αυτοί γεωλογικοί σχηματισμοί με τα πλούσια οικοσυστήματά τους, που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση, είναι πραγματικά ένα φυσικό περιβάλλον που δίνει πολλές πληροφορίες για τη δημιουργία περιβαλλοντικού προγράμματος.

 

 

Υποδοχή
Ενημέρωση των μαθητών για το ρόλο και τις δραστηριότητες του ΚΠΕ Βελβεντού. Ενημέρωση για το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον του Βελβεντού και του Νομού Κοζάνης.
 
Θεωρητικό μέρος
Γίνεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και περιλαμβάνει ιστορική και λαογραφική προσέγγιση των Πιερίων, της Λάφιστας και του νερού. Πληροφορίες σχετικές με τα φαράγγια, τον τρόπο σχηματισμού των φαραγγιών, το νερό, τις χρήσεις του νερού ως ήπια μορφή ενέργειας και το οικοσύστημα της περιοχής.
 
Δραστηριότητες στο πεδίο
α) Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 8 έως 12 και η κάθε ομάδα συνοδεύεται από έναν εκπαιδευτικό του ΚΠΕ. Η κάθε ομάδα εφοδιάζεται με σακίδιο που περιέχει όργανα παρατήρησης και εξωτερικών μετρήσεων, καθώς επίσης και φάκελο με ενημερωτικό υλικό και φύλλα εργασίας.
β) Οι μαθητές μεταφέρονται στην περιοχή του Σκεπασμένου στο φαράγγι της Λάφιστας. Εδώ αξιολογούν και καταγράφουν τα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού. Παρατηρούν τη χλωρίδα, προσπαθούν να προσδιορίσουν την πανίδα της περιοχής από βιοδηλωτικά ίχνη, παρατηρούν τα αποτελέσματα της διάβρωσης, αφουγκράζονται τους ήχους, συμπληρώνουν έντυπα με θέμα την ιστορία και την παράδοση και συμμετέχουν σε διάφορα περιβαλλοντικά παιχνίδια και συλλέγουν δείγματα της φύσης.
 
Έκφραση – αξιολόγηση
Οι μαθητές επιστρέφουν στο ΚΠΕ και παρατηρούν στα μικροσκόπια το μικρόκοσμο από τα δείγματα που συνέλεξαν, κάνουν διάφορες εργασίες και κατασκευές, ζωγραφίζουν και συμπληρώνουν φύλλα εργασίας και αξιολόγησης.

 

 

 

 

 

 
 
1η ΗΜΕΡΑ (απόγευμα)
-  Άφιξη – τακτοποίηση στους ξενώνες
-  Συνάντηση στο ΚΠΕ. Καλωσόρισμα – Γνωριμία της παιδαγωγικής ομάδας με τους μαθητές και τους συνοδούς. Ξενάγηση στους χώρους του ΚΠΕ. Ενημέρωση για τη λειτουργία, τους στόχους του ΚΠΕ και την πορεία του προγράμματος. Ενημερωτικά στοιχεία για την περιοχή
-  Θεωρητική παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος
-  Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και ενημερώνονται για τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο πεδίο. Ενημερώνονται για τον τρόπο προσέγγισης του φυσικού χώρου, για τις προφυλάξεις, για τη συμπεριφορά τους κ.ά.
 
2η ΗΜΕΡΑ 
(πρωί)
-  Συγκέντρωση στο ΚΠΕ
-  Εργασίες πεδίου στη θέση Σκεπασμένο (φαράγγι της Λάφιστας)
 
(Απόγευμα ή συνέχεια του πρωινού προγράμματος))
Το απογευματινό πρόγραμμα μετά από συνεννόηση με τους συνοδούς και τους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τις καιρικές συνθήκες, μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής:
 
- Επιστροφή στο ΚΠΕ. Εργασία σε ομάδες. Παρατηρήσεις μικροοργανισμών από δείγματα του πεδίου. Χημικός προσδιορισμός καταλληλότητας του νερού. Επεξεργασία και ταξινόμηση των αποτελεσμάτων της εργασίας στο πεδίο και στο εργαστήριο
-  Επίσκεψη στην παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη Βελβεντού, όπου οι μαθητές συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα της βιβλιοθήκης.
-  Δραστηριότητα στο φαράγγι του Αγίου Νικολάου (πεζοπορία, μαθήματα καταρήχησης, κλπ)
-  Δραστηριότητα στη λίμνη Πολυφύτου, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Κοζάνης
 
3η ΗΜΕΡΑ (πρωί)
-  Συγκέντρωση στο ΚΠΕ
-  Επίσκεψη και ενημέρωση στο Λαογραφικό Μουσείο Βελβεντού
- Επιστροφή στο ΚΠΕ. Ανασκόπηση των θεωρητικών και πρακτικών δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν. Αξιολόγηση του προγράμματος με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συνοδούς
-  Εναλλακτικά μπορεί να υλοποιηθεί και το πρόγραμμα περιήγησης «Σεργιάνι στο χρόνο» (διάρκεια δυο ώρες)
 
 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Εκπαιδευτικό υλικό - Λάφιστα