VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

ΛΑΦΙΣΤΑ: "ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΗΧΩΝ"

Ημερήσιο και πολυήμερο πρόγραμμα για μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Στο πρόγραμμα μελετάται ο μηχανισμός διάβρωσης του εδάφους, ο σχηματισμός των φαραγγιών, η σχέση του δάσους με το νερό, τα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού, η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση κα.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Υποδοχή: Ενημέρωση των μαθητών για το ρόλο και τις δραστηριότητες του ΚΠΕ Βελβεντού. Ενημέρωση για το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον του Βελβεντού και του Νομού Κοζάνης.

Θεωρητικό μέρος: Γίνεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και περιλαμβάνει ιστορική και λαογραφική προσέγγιση των Πιερίων, της Λάφιστας και του νερού. Πληροφορίες σχετικές με τα φαράγγια, τον τρόπο σχηματισμού των φαραγγιών, το νερό, τις χρήσεις του νερού ως ήπια μορφή ενέργειας και το οικοσύστημα της περιοχής.

Δραστηριότητες στο πεδίο:

 √ Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 8 έως 12 και η κάθε ομάδα συνοδεύεται από έναν εκπαιδευτικό του ΚΠΕ. Η κάθε ομάδα εφοδιάζεται με σακίδιο που περιέχει όργανα παρατήρησης και εξωτερικών μετρήσεων, καθώς επίσης και φάκελο με ενημερωτικό υλικό και φύλλα εργασίας.

 √ Οι μαθητές μεταφέρονται στην περιοχή του Σκεπασμένου στο φαράγγι της Λάφιστας. Εδώ αξιολογούν και καταγράφουν τα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού. Παρατηρούν τη χλωρίδα, προσπαθούν να προσδιορίσουν την πανίδα της περιοχής από βιοδηλωτικά ίχνη, παρατηρούν τα αποτελέσματα της διάβρωσης, αφουγκράζονται τους ήχους, συμπληρώνουν έντυπα με θέμα την ιστορία και την παράδοση και συμμετέχουν σε διάφορα περιβαλλοντικά παιχνίδια και συλλέγουν δείγματα της φύσης.

Έκφραση- Αξιολόγηση: Οι μαθητές επιστρέφουν στο ΚΠΕ και παρατηρούν στα μικροσκόπια το μικρόκοσμο από τα δείγματα που συνέλεξαν, κάνουν διάφορες εργασίες και κατασκευές, ζωγραφίζουν και συμπληρώνουν φύλλα εργασίας και αξιολόγησης.

 

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η μέρα:

 Άφιξη – τακτοποίηση στους ξενώνες

 Συνάντηση στο ΚΠΕ καλωσόρισμα- ενημέρωση.

 Θεωρητική παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 Χωρισμός μαθητών σε ομάδες και ενημέρωση για τις δραστηριότητες πεδίου.

2η μέρα:

(πρωί)

 Συγκέντρωση στο ΚΠΕ

 Εργασίες πεδίου στο Σκεπασμένο (φαράγγι της Λάφιστας)

 

(απόγευμα το πρόγραμμα προσαρμόζεται σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς)

 Επιστροφή στο ΚΠΕ. Εργασία σε ομάδες. Παρατηρήσεις μικροοργανισμών από δείγματα του πεδίου. Χημικός προσδιορισμός καταλληλότητας του νερού. Επεξεργασία και ταξινόμηση των αποτελεσμάτων της εργασίας στο πεδίο και στο εργαστήριο.

 Επίσκεψη στην παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη Βελβεντού, όπου οι μαθητές συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα της βιβλιοθήκης.

 Δραστηριότητα στο φαράγγι του Αγίου Νικολάου (πεζοπορία, μαθήματα καταρήχησης, κλπ).

 Δραστηριότητα στη λίμνη Πολυφύτου, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Κοζάνης.

3η μέρα:

Συγκέντρωση στο ΚΠΕ.

Επίσκεψη και ενημέρωση στο Λαογραφικό Μουσείο Βελβεντού.

Επιστροφή στο ΚΠΕ. Ανασκόπηση των θεωρητικών και πρακτικών δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν. Αξιολόγηση του προγράμματος με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συνοδούς.

Εναλλακτικά μπορεί να υλοποιηθεί και το πρόγραμμα περιήγησης «Σεργιάνι στο χρόνο» (διάρκειας δυο ωρών).