VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Οι δραστηριότητες οργανώνονται σύμφωνα με τα στάδια οργάνωσης της μελέτης πεδίου, η οποία  μεταξύ άλλων προτείνεται ως μεθοδολογική προσέγγιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

Με κατάλληλα διαμορφωμένες προβολές και παιχνίδια προετοιμάζονται οι μαθητές για τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν και τους δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις. Εκτελούν πειράματα, κάνουν υποθέσεις, ανταλλάσσουν απόψεις. Στο πεδίο, χωρισμένοι σε ομάδες παρατηρούν, καταγράφουν και προχωρούν σε δειγματοληψίες.   

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΤΡΕΧΕΙ, ΤΡΕΧΕΙ, ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ"
1η Φάση: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Υποδοχή των παιδιών στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και γνωριμία με την Παιδαγωγική Ομάδα.
Προσαρμογή στο χώρο με παιχνίδι και μουσική, χωρισμός των παιδιών σε ομάδες.
Εισαγωγή των μικρών μαθητών στο θεωρητικό μέρος του προγράμματος.

? Ολιγόλεπτη προβολή: Γνωριμία με το νερό.
? Παραμύθι για τον κύκλο του νερού: «Η Νόνα η Σταγόνα»
? Το άρρωστο νερό.
? Διαδραστικά παιχνίδια.
Παιχνίδι ανατροφοδότησης Διαδραστικό παιχνίδι: Ο κύκλος του νερού.
2η Φάση:ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

? Μακέτα αναπαράστασης του κύκλου του νερού. Έννοιες: εξάτμιση- συμπύκνωση.
? Ταμπλό- παιχνίδι: «Οι σταγονίτσες»
? Ταμπλό για την προσέγγιση του λιμναίου οικοσυστήματος.
Μαθητές Νηπιαγωγείου - Α' τάξης Δημοτικού  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΝΕΡΟ

? Ξύλο βροχής - Μουσικό όργανο Ινδιάνων, αναπαράγει τον ήχο της βροχής.
? Νεροσφυρίχτρες- λαλίτσες, μιμούνται το κελάηδημα των πουλιών.
? Ήχος βροχής με παλαμάκια, ξύλινα όργανα.
? Μουσικά ποτήρια- Υδρομελωδίες.
? Αναγνώριση ήχων νερού.
Β' & Γ' Δημοτικού ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΝΕΡΟ

? Φυσικό φιλτράρισμα- Το χώμα φυσικό φίλτρο του νερού.
? Σύννεφα σε βάζο- Συνάντηση μιας μάζας υγρού αέρα και ενός ψυχρού ρεύματος. Έννοιες: εξάτμιση- συμπύκνωση.
? Φτιάνουμε διαλύματα- Προβληματισμός για τις πηγές ρύπανσης του νερού και τις επιπτώσεις στον άνθρωπο και στα διάφορα οικοσυστήματα.
? Παγόβουνα- Φαινόμενο του θερμοκηπίου και λιώσιμο των πάγων της γης.
3η Φάση:      ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ Ανακάλυψη του χώρου κυρίως με την αφύπνιση των αισθήσεων.

-Παιχνίδια προσοχής και αναγνώρισης της χλωρίδας και της πανίδας
? Η στάση έκπληξη
? Παιχνίδι με δέντρα και αριθμούς, συλλογή φλοιών.
? Σχολιασμός του τοπίου
? Ο κόσμος ανάποδα
? Τυφλόμυγα- κυνήγησε του ήχους του νερού.

-Δραστηριότητες που αφορούν το νερό
? Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού με τις ισθήσεις. Το πιάνουν με τα χέρια τους, το μυρίζουν, πώς είναι: θολό ή διαυγές. Συλλέγουν νερό σε δοκιμαστικούς σωλήνες.
? Επαλήθευση με τη βοήθεια της χημείας ερμόμετρα, πεχάμετρα, μετρητές σκληρότητας νερού, και συμπλήρωση πινάκων.
? Επαλήθευση με τη βοήθεια της βιολογίας Η πανίδα του βένθους. Παρατήρηση υδρόβιας εντομοπανίδας, δίπτερα, τριχόπτερα. Από τη σύσταση της πανίδας διαπιστώνουμε την ποιότητα του υδροβιότοπου και την καταλληλότητα των υδάτων.
4η Φάση:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ομαδικό παιχνίδι- Ο ιστός της ζωής
Συνειδητοποίηση των πολύπλοκων σχέσεων του οικοσυστήματος.
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διανομή στους μαθητές φυλλαδίου με οδηγίες- συμβουλές για ορθολογική χρήση του νερού.