VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Το ΚΠΕ Βελβεντού ιδρύθηκε με την 134 908/Γ7/26-11-2004 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ. 103 τ. Β?/28-1-2005) μετά την πρόταση του Δήμου Βελβεντού. Η λειτουργία του άρχισε στις 12-12-2005 με πενταμελή ομάδα εκπαιδευτικών αποσπασμένοι από την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Με τα προγράμματα του ΚΠΕ Βελβεντού επιδιώκεται η συμβολή στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης κυρίως μέσα από τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση και η ανάδειξη της αδιάσπαστης και διαχρονικής σχέσης του ανθρώπου με τα δημιουργήματά του (ανθρωπογενές περιβάλλον) και με τη φύση και τα δημιουργήματά της (φυσικό περιβάλλον).