VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Το ΚΠΕ Βελβεντού & Σιάτιστας προτίθεται να προμηθευτεί μελάνες εκτυπωτικού SAMSUNG 680 στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Προκειμένου να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις όπως προβλέπονται από τον Οδηγό Διαχείρισης της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» καλούμε τους ενδιαφερόμενους από την Π.Ε. Κοζάνης, να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά για προμήθεια μελανών, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη στο ΚΠΕ Βελβεντού μέχρι την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019, 13.00.