VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Προγραμματισμός επισκέψεων σχολικών ομάδων στο ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2017 μέχρι τον Ιούνιο 2017. Η επιλογή της συμμετοχής των σχολικών ομάδων (εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους) στα προγράμματα του ΚΠΕ, έγινε βάσει της σχετικής εγκυκλίου 200064/Δ2/23-11-2016/«Εκπ/κές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσειςστα ΚΠΕ για το σχ. έτος 2016-2017».