VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Προγραμματισμός επισκέψεων σχολικών ομάδων στο ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2017 μέχρι τον Ιούνιο 2017. Η επιλογή της συμμετοχής των σχολικών ομάδων (εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους) στα προγράμματα του ΚΠΕ, έγινε βάσει της σχετικής εγκυκλίου 200064/Δ2/23-11-2016/«Εκπ/κές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσειςστα ΚΠΕ για το σχ. έτος 2016-2017».