VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Έχοντας υπόψη τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (200064/Δ2/23-11-2016, Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα ΚΠΕ για το σχολ. έτος 2016-2017), επιλέγονται (και σε κάθε περίπτωση έχουν προτεραιότητα) σχολικές ομάδες μαθητών,
- που υλοποιούν εγκεκριμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (επιβεβαιώνει ο Υπέυθυνος Π.Ε.),
- που υλοποιούν ερευνητικές εργασίες στα Γενικά Λύκεια,
- το πρόγραμμα ή η ερευνητική εργασία που υλοποιούν στο σχολείο είναι συναφές με το πρόγραμμα του ΚΠΕ που επιλέγουν,
- που την προηγούμενη σχολική χρονιά δεν είχαν επισκευθεί ΚΠΕ.
Επισημάνσεις:
- Τη σχετική αίτηση υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν πρόγραμμα στους Υπεύθυνους Π.Ε. της Διεύθυνσής τους.
- Στις επισκέψεις των σχολικών ομάδων στα ΚΠΕ συμμετάχουν οι μαθητές των οποίων τα ονόματα αναγράφονται στην αίτηση που υποβάλλουν τα σχολεία στα ΚΠΕ μέσω των Υπεύθυνων Π.Ε.
- Οι επισκέψεις στα ΚΠΕ υλοποιούντα εφόσον συμμετέχουν το 70% των μαθητών που αναγράφονται στην αρχική αίτηση.

- Οι αιτήσεις των σχολείων που υλοποιούν Ερευνητικές Εργασίες υποβάλλονται στο ΚΠΕ της Περιφέρειας που ανήκουν.