VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Το σεμινάριο είναι θεματικό και στο θεωρητικό μέρος του θα περιλαμβάνει εισηγήσεις σχετικές με το υδάτινο οικοσύστημα (λίμνη, ποτάμι, χείμαρρος). Στο βιωματικό μέροςθα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές δράσεις στη λίμνη Πολυφύτου και σε παραλίμνιους χειμάρρους. Παράλληλα με τις εργασίες του σεμιναρίου θα γίνει και η συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής.
Στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν σαράντα (40) εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κατά προτεραιότητα:


- Εκπαιδευτικοί που είναι ενταγμένοι με το σχολείο τους στο Δίκτυο και δεν έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν σεμινάριο του Δικτύου.
- Εκπαιδευτικοί που είναι ενταγμένοι με το σχολείο τους στο Δίκτυο.
- Εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Π.Ε. ανάλογης θεματολογίας και να ενταχθούν στο Δίκτυο.
- Υπεύθυνοι Σ.Δ. ή Π.Ε. των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που είναι συνεργαζόμενοι στο Δίκτυο.
- Συμμετέχουν έως δύο (2) εκπαιδευτικοί από τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ του πίνακα 3, οι οποίοι είναι εισηγητές στις εργασίες του σεμιναρίου και της Συντονιστικής Επιτροπής
- και οι εκπαιδευτικοί της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Βελβεντού - Σιάτιστας

Οι δαπάνες του σεμιναρίου θα καλυφθούν από το Τ.Δ.Ε. του ΚΠΕ Βελβεντού ? Σιάτιστας ή από τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ και από την Εταιρεία Τουρισμού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα το ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας θα καλύψει:
- Τη διατροφή όλων των συμμετεχόντων.
- Τη μετακίνηση στο πεδίο
- Τη μετακίνηση των εισηγητών (σε απόσταση μεγαλύτερη των 160 χλμ.)
- Αναλώσιμα (καφές, κουλουράκια, χυμοί, ποτήρια κ.τ.λ.)
- Τα υλικά εργαστηρίων και τα χαρτικά (χαρτόνια, χαρτί Α4, μπλοκ, στυλό, φακέλους κ.τ.λ.)
Η Εταιρεία Τουρισμού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Μακεδονίας θα καλύψει τη διαμονή των εκπαιδευτικών και των εισηγητών μέχρι του ποσού των 1200?.
Η μετακίνηση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ θα καλυφθούν από τα οικεία τους Τ.Δ.Ε.
Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών των σχολείων και των Υπεύθυνων Σχ. Δραστ. και ΠΕ θα βαρύνει τους ίδιους.


Πρόγραμμα σεμιναρίου:

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017
16.30-17.00 Προσέλευση
17.00-17.20 Χαιρετισμοί προσκεκλημένων
17.20-17.30 Κουρούς Ιωάννης, Υπ. Σ.Δ. και Π.Ε. Δ/θμιας Εκπ/ης Κοζάνης, Πρόεδρος του Δικτύου Παρουσίαση του Δικτύου.
17.30-17.40 Σαμαράς Κων/νος, Υπεύθ. Λειτ. ΚΠΕ Βελβεντού Η λειτουργία του Δικτύου.
17.40-17.45 Κοντούλα Μαρία, ΠΕ02 Λεκάνες Απορροής Ποταμών. Ορολογία.
17.45-18.00 Κουρούς Ιωάννης, Υπ. Σ.Δ. και Π.Ε. Δ/θμιας Εκπ/ης Κοζάνης, Βασιλειάδου Πολυξένη, ΠΕ19 Βιβλιογραφικές αναφορές Δικτύου.
18.00-18.20 Η βιοποικιλότητα στη λεκάνη απορροής του Αλιάκμονα ? λίμνη Πολυφύτου Τσιουκαρδάνης Νικόλαος Αν. Υπ. ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας
18.20-18.50 Τσικαρδάνη Ελένη, Χημικός Μηχανικός Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακός σχεδιασμός Λεκάνης Αλιάκμονα
18.50-19.00 Διάλειμμα
19.00-19.20 Νάνης Νικόλαος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Μελίτης Γκούλα Δήμητρα, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Μελίτης Διαδρομές του νερού στη λεκάνη Πελαγονίας.
19.20-19.40 Μαστρανέστης Απόστολος, ΠΕ19 ΥΗΣ και Φράγματα. Εφαρμογές στη λίμνη Πολυφύτου.
19.40-20.10 Γρηγορόπουλος Αντώνης, Περιβαντολόγος ΔΙΑΔΥΜΑ Πιέσεις στο υδάτινο περιβάλλον στις λεκάνες απορροής των ποταμών. Το παράδειγμα του Αλιάκμονα.
20.10-20.30 Γιαννούλη Βασιλική, Επικ Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Βρακάς Γεώργιος, Υπ Λέκτορας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ενίσχυση θετικών συναισθημάτων με τη συμμετοχή μαθητών στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
20.30-21.00 Δημήτρης Παπαδήμος, ΕΚΒΥ "Εκτίμηση της ελάχιστα απαιτούμενης παροχής/στάθμης στα υδάτινα σώματα του π. Αλιάκμονα και της λ. Βεγορίτιδας",
21.00-21.30 Σουλιώτης Μανώλης, Αν. Καθηγητής τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Πανάρας Γεώργιος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Διαχείριση υδάτινων πόρων
21.30-21.45 Ευσταθιάδου Άννα, ΠΕ02 Το ταξίδι του νερού στο χρόνο.
Σάββατο 27 Μαΐου 2017
08.15-08.30 Προσέλευση
08.30-09.15 Γούλα Μαρία, μέλος ΠΟ ΚΠΕ Μακρυνίτσας Μετρήσεις και επεξεργασία στοιχείων σε λεκάνες απορροής ποταμών
09.15-09.30 Κυρίος Ηλίας, ΠΕ70 Τα υδάτινα οικοσυστήματα της Αιτωλοακαρνανίας
09.30-10.00 Αλβανός Δημήτριος, Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Διαχειριστικό σχέδιο νερών της Λεκάνης Απορροής στη Δυτική Μακεδονία. Το παράδειγμα της λίμνης Καστοριάς.
10.00-10.30 Μετακίνηση στο πεδίο υπαίθριων δραστηριοτήτων «Λόφος Προφήτη Ηλία» ή στο φαράγγι «Λάφιστα»
10.30-13.30 Καρυπίδης Γεώργιος, ΠΕ11, Υπεύθ. ΚΠΕ Παρανεστίου, Κορμά Κατερίνα, ΠΕ70, Αν. Υπ. ΚΠΕ Παρανεστίου Υπαίθριες δράσεις ενεργοποίησης και γνωστικής ανακάλυψης του υδάτινου οικοσυστήματος στη λεκάνη απορροής ποταμού (εργαστήριο).
10.30-13.30 Σαμαράς Κων/νος, Υπεύθ. ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας, Τσιουκαρδάνης Νικόλαος Αν. Υπ. ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας Βιοδείκτες καθαρότητας νερού (εργαστήριο).
13.30-17.00 Μεσημεριανό διάλειμμα
17.00-18.00 Ντομοπούλου Ασημίνα, Αν. Καθηγητής τμ. Μηχ. Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας Τσανακτσίδης Κων/νος, Αν. Καθηγητής τμ. Μηχ. Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας Έλεγχος ποιότητας (εργαστήριο).
18.00-19.00 Φράγκου Ελισσάβετ, Υπ. Σ.Δ. και Π.Ε. Π/θμιας Εκπ/ης Πέλλας Το Ποτάμι ως αφορμή (εργαστήριο)
19.00-20.00 Κουρούς Ιωάννης, Υπ. Σ.Δ. και Π.Ε. Δ/θμιας Εκπ/ης Κοζάνης, Ευσταθιάδου Άννα, ΠΕ02 Πολιτισμικές ανιχνεύσεις του νερού (εργαστήριο)
20.00-21.00 Σαμαράς Κων/νος, Υπεύθ. ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας Τσακμάκη Σοφία, μέλος ΠΟ ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας Βιώσιμες διαχειριστικές πρακτικές λεκάνης απορροής ποταμού ? λίμνης (εργαστήριο)
Κυριακή 28 Μαΐου 2017
08.45-12.00 ΥΗΣ Πολυφύτου Υδροηλεκτρική ενέργεια
12.00-14.00 Τοπικό Οινοποιείο Το αμπέλι και το κρασί δίπλα στη λίμνη
14.00-15.00 Λήξη σεμιναρίου

Εκπαιδευτικοί ΚΠΕ

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΠΕ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
1 Νάνης Νικόλαος Υπεύθυνος ΚΠΕ Μελίτης ΚΠΕ Μελίτης 3
2 Γκούλα Δήμητρα Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Μελίτης ΚΠΕ Μελίτης 3
3 Γούλα Μαρία Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Μακρυνίτσας ΚΠΕ Μακρυνίτσας 3
4 Καρυπίδης Γεώργιος Υπεύθυνος ΚΠΕ Παρανεστίου ΚΠΕ Παρανεστίου 3
5 Κορμά Κατερίνα Αν. Υπ. ΚΠΕ Παρανεστίου ΚΠΕ Παρανεστίου 3
6 Μπεκιάρης Γεώργιος Αν. Υπ. ΚΠΕ Νάουσας ΚΠΕ Νάουσας 3
7 Λιλιόπουλος Νικόλαος Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Νάουσας ΚΠΕ Νάουσας 3
8 Σαμαράς Κωνσταντίνος Υπεύθυνος ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας
9 Τσιουκαρδάνης Νικόλαος Αν. Υπεύθ. ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας
10 Τσακμάκη Σοφία Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας
11 Φουντούλη Ερεφίλη Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας
12 Μαυροπούλου Μαρία Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας

Υπεύθυνοι Σ.Δ. και Π.Ε.

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
1 Κουρούς Ιωάννης, Δ/θμια Εκπ/ση Κοζάνης 3
2 Σολαχίδου Αναστασία Π/θμια Εκπ/ση Κοζάνης 3
3 Φράγκου Ελισσαβετ Π/θμια Εκπα/ση Πέλλας 3
4 Κώττας Παναγιώτης Π/θμια Εκπ/ση καστοριάς 3
5 Αμανατίδου Μαργαρίτα Π/θμια Εκπ/ση Πιερίας 3

Εισηγητές

1. Νάνης Νικόλαος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Μελίτης
2. Γκούλα Δήμητρα, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Μελίτης
3. Γούλα Μαρία Μέλος, ΠΟ ΚΠΕ Μακρυνίτσας
4. Καρυπίδης Γεώργιος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Παρανεστίου
5. Κορμά Κατερίνα, Αν. Υπ. ΚΠΕ Παρανεστίου
6. Μπεκιάρης Γεώργιος, Αν. Υπ. ΚΠΕ Νάουσας
7. Λιλιόπουλος Νικόλαος, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Νάουσας
8. Κουρούς Ιωάννης, Υπ. Σχ. Δρ. & Π.Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης
9. Σολαχίδου Αναστασία, Υπ. Σχ. Δρ. & Π.Ε. Π/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης
10. Φράγκου Ελισσαβετ, Υπ. Σχ. Δρ. & Π.Ε. Π/θμιας Εκπ/σης Πέλλας
11. Κώττας Παναγιώτης, Υπ. Σχ. Δρ. & Π.Ε. Π/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς
12. Κοντούλα Μαρία, ΠΕ02, Γυμνάσιο Κρόκου
13. Μαστρανέστης Απόστολος, ΠΕ19, Γυμνάσιο Αιανής
14. Βασιλειάδου Πολυξένη, ΠΕ19,
15. Ευσταθιάδου Άννα, ΠΕ19
16. Γρηγορόπουλος Αντώνης, Περιβαλλοντολόγος ΔΙΑΔΥΜΑ
17. Σουλιώτης Μανώλης, Αν. Καθηγητής τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
18. Πανάρας Γεώργιος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής
19. Αλβανός Δημήτριος, Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
20. Ντομοπούλου Ασημίνα, Αν. Καθηγητής τμ. Μηχ. Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας
21. Τσανακτσίδης Κων/νος, Αν. Καθηγητής τμ. Μηχ. Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας
22. Τσικαρδάνη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, Αναπτυξιακή Δυτ. Μακεδονίας
23. Εκπρόσωπος Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων

24. Γιαννούλη Βασιλική, Επικ Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
25. Βρακάς Γεώργιος, Υπ Λέκτορας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας                     

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
1 Κοντούλα Μαρία ΠΕ 04.05 Γυμνάσιο Κρόκου
2 Βατάλη Μαρία ΠΕ02 6Ο Γυμνάσιο Κοζάνης
3 Φτάκας Γιώργος ΠΕ02 Γυμνάσιο Αιανής
4 Αζή Αυγούστα ΠΕ 01 ΔΔΕ Κοζάνης
5 Βλάχου Χριστίνα ΠΕ 17.06 ΔΔΕ Κοζάνης Αναπλ
6 Καλώτα Χιονία ΠΕ 19 Γυμνάσιο Κρόκου Αναπλ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1 Γεωργίου Άννα ΕΠΑΛ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
2 Στεφανοπούλου Δήμητρα ΕΠΑΛ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1 Αποστόλου Μαριάννα ΠΕ05 2ο ΓΕΛ Τρικάλων
2 Βούζα Αγλα?α ΠΕ02 2ο ΓΕΛ Τρικάλων
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
1 Χαμαμεζόγλου Σταύρος ΠΕ02 Γυμνάσιο Ν.Καλλικράτειας
ΠΙΕΡΙΑΣ
1 Σκάζα Βασιλική Γυμνάσιο Περίστασης
2 Κιουρτζίδου Βικτώρια Γυμνάσιο Περίστασης
3 Γώγου Πωλίνα 7ο Γυμνασιο Κατερίνης
4 Ζαχαρτζή Ουρανία 7ο Γυμνασιο Κατερίνης
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1 Καμπούρης Χρήστος ΓΕΛ Διαπ. Εκπ/σης Θεσσαλ.
2 Νένου Χρυσούλα ΓΕΛ Διαπ. Εκπ/σης Θεσσαλ.
ΞΑΝΘΗΣ
1 Τάτσιου Έλενα ΠΕ06 Γυμνάσιο Πολυσίτου Αναπλ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1 Ρεντζιά Ευαγγελία ΠΕ71 Ειδικό Γυμν. Θεσσαλονίκης
2 Κουτσή Μαρία ΠΕ19 1ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
3 Σταθουλόπουλος Βασίλειος ΠΕ19 20ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
ΛΑΡΙΣΑΣ
1 Σταλίκα Φωτεινή ΠΕ01 Σχολική Σύμβουλ. Θεσαλίας
2 Γκιάτου Ευαγγελία ΠΕ01 ΕΠΑΛ Ελασσόνας
3 Παπά Καλιόπη ΠΕ01 ΕΠΑΛ Ελασσόνας Αναπλ

1 Χούσανλης Αναγνώστης ΠΕ11 ΔΔΕ Δράμας Αναπλ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
1 ΛΙΟΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ70 2ο ΔΣΧ ΚΟΖΑΝΗΣ
2 ΚΑΛΩΤΑ ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΕ16 6ο ΔΣ ΠΤΟΛΕΜΑΊΔΑΣ
3 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΔΣΧ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ
4 ΤΣΑΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ70 ΔΣΧ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ
5 ΣΟΥΦΛΑ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΕ60,50 12ο ΝΗΠ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
6 ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΚΑΤΗΦΕΝΙΑ ΠΕ70 6ο ΔΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Αναπλ
7 ΚΑΡΔΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π.Ε. 60 8o ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ Αναπλ
8 Στεφάνου Λεμονιά ΠΕ70 4ο Δημ.Σχ.Σερβίων Αναπλ
9 Παπαγεωργίου Μιχαήλ ΠΕ70 4ο Δημ.Σχ.Σερβίων Αναπλ
10 Μπανάτας Γιώργος ΠΕ70 4ο Δημ.Σχ.Σερβίων Αναπλ
11 Πηγαδά Δήμητρα ΠΕ60 4ο Νηπιαγωγείο Σερβίων Αναπλ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1 Κυρίος Ηλίας ΠΕ70 12ο Δημ.Σχ. Αγρινίου
2 Βάτσικα Αναστασία ΠΕ70 1ο Δημ.Σχ. Αγρινίου
ΠΕΛΛΑΣ
1 Κεφαλα Άννα ΠΕ60 Νηπιαγωγείο Βορεινού
2 Ζούρκα Ευσταθία ΠΕ70 Δημ.Σχ.Ριζοχωρίου- Μηλιάς
3 Τεκέογλου Παρασκευή ΠΕ70 4ο Δημ.Σχ. Αριδαίας
4 Γκατζωνίδου Ζωή ΠΕ60 Νηπιαγωγ. Μεγαπλάτανου
5 Χου?αρίδου Κωνσταντίνα ΠΕ70 Δημ.Σχ.Εσωβάλτων
6 Τσεπκεντζή Αικατερίνη ΠΕ70 Δημ.Σχ. Νησίου Αναπλ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1 Ράντσιου Βέρσα ΠΕ70 2ο Δημ. Σχ. Διαβατών
ΠΙΕΡΙΑΣ
1 Φαρδή Κωνσταντίνα ΠΕ19 ΔΣ Δίου
2 Κυριακούλη Μαρία ΠΕ70 2ο ΔΣ Αιγινίου
3 Τσιντίκης Δημήτριος ΠΕ70 1ο ΔΣ Αιγινίου
ΛΑΡΙΣΑΣ
1 Μόκιας Ιωάννης ΠΕ70 3ο ΔΣ Τυρνάβου
2 Μπάκου Καλλιόπη ΠΕ70 5ο ΔΣ Τυρνάβου
3 Δημητρίου Ελένη ΠΕ11 3ο ΔΣ Λάρισας
4 Φίλιου Βασιλική ΠΕ70 3ο ΔΣ Λάρισας
5 Ζέρβα Ελένη ΠΕ70 3ο ΔΣ Λάρισας Αναπλ
ΔΡΑΜΑΣ
1 Αγαθαγγέλλου Αναστασία ΠΕ11 ΔΠΕ Δράμας
 

Attachments:
Download this file (afisa.pdf)afisa.pdf[ ]389 kB