VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Το ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας, οργανώνει διήμερη ενημερωτική και εργαστηριακή δράση, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, με τίτλο: «Μεθοδολογία υλοποίησης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης για μαθητές με προβλήματα αναπηρίας».
Το σεμινάριο διάρκειας 17 διδακτικών ωρών, θα πραγματοποιηθεί στο Βελβεντό το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 (ώρες 09.00-20.00) και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 (ώρες 09.00-14.30).