VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

 

Ημερήσιο πρόγραμμα για μαθητές νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων Δημοτικού.
Oι έννοιες άνθρωπος, σπόρος, κατάλληλες συνθήκες βλάστησης, συγκομιδή, άλεση, υδροκίνηση, διατροφή, συνεργάζονται με τον καλύτερο τρόπο ώστε η εμπειρία των μικρών μαθητών να είναι χρήσιμη για την διατροφή τους και το περιβάλλον.