VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Το ΚΠΕ Βελβεντού & Σιάτιστας συντονίζει το νέο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Αειφορική Διαχείριση Λεκανών Απορροής Ποταμών». Καλούνται οι σχολικές μονάδες, οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δρ/των & Π.Ε., τα ΚΠΕ και οι φορείς που επιθυμούν να ενταχθούν ως συνεργαζόμενοι στό Δίκτυο, να υποβάλλουν στη σχετική αίτηση.