VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού & Σιάτιστας πρότίθεται να προμηθευτεί τα παρακάτω υλικά καθαριότητας και υγειινής: χαρτί υγείας (6 τεμ), χαρτί κουζίνας (12Χ500), χειρο/τα ζικ ζακ (1 κιβ), γάντια νιτρ. 100 τ. (4 συσκ), σφουγγαρίστα (τεμ. 2), ROLLI σκόνη καθαρ. (τεμ 4), χλωρίνη ULTRA (τεμ 4), σακούλες απορ/των (τεμ 10), σακούλες γραφείου (τεμ 5), υγρό δαπέδου 4 λιτρ (τεμ 4), κρεμοσάπουνο 1 λίτρ (τεμ 2), χλωρίνη 2 λίτρ (τεμ 4).

Καλούνται τα καταστήματα Βελβεντού που έχουν τη δυνατότητα να μας προμηθεύσουν όλα τα υλικά να καταθέσουν την προσφορά τους στο ΚΠΕ Βελβεντού μέχρι τη Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, 12.00 το μεσημέρι.