Προκήρυξη τριήμερου σεμιναρίου : 26 Μαΐου 2017 - 28 Μαΐου 2017

 Αφίσα σεμιναρίου

 

 Παρουσιάσεις - Εργαστήρια

Κουρούς Ιωάννης, Υπ. Σ.Δ. και Π.Ε. Δ/θμιας Εκπ/ης Κοζάνης, Πρόεδρος του Δικτύου. - Παρουσίαση του Δικτύου.

Σαμαράς Κων/νος, Υπεύθ. Λειτ. ΚΠΕ Βελβεντού. - Η λειτουργία του Δικτύου.

Κοντούλα Μαρία, ΠΕ02. - Λεκάνες Απορροής Ποταμών. Ορολογία.

Κουρούς Ιωάννης, Υπ. Σ.Δ. και Π.Ε. Δ/θμιας Εκπ/ης Κοζάνης, Βασιλειάδου Πολυξένη, ΠΕ19. - Βιβλιογραφικές αναφορές Δικτύου.

Τσιουκαρδάνης Νικόλαος Αν. Υπ. ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας. - Η βιοποικιλότητα στη λεκάνη απορροής του Αλιάκμονα – λίμνη Πολυφύτου.

Τσικαρδάνη Ελένη, Χημικός Μηχανικός Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας. - Αρχές διαχείρισης υδατικών πόρων.

Νάνης Νικόλαος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Μελίτης Γκούλα Δήμητρα, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Μελίτης. - Διαδρομές του νερού στη λεκάνη Πελαγονίας.

Μαστρανέστης Απόστολος, ΠΕ19. - ΥΗΣ και Φράγματα. Εφαρμογές στη λίμνη Πολυφύτου.

Γρηγορόπουλος Αντώνης, Περιβαντολόγος ΔΙΑΔΥΜΑ. - Πιέσεις στο υδάτινο περιβάλλον στις λεκάνες απορροής των ποταμών. Το παράδειγμα του Αλιάκμονα.

Γιαννούλη Βασιλική, Επικ Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Βρακάς Γεώργιος, Υπ Διδάκτορας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. - Ενίσχυση θετικών συναισθημάτων με τη συμμετοχή μαθητών στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Δημήτρης Παπαδήμος, ΕΚΒΥ. - Εκτίμηση της ελάχιστα απαιτούμενης παροχής/στάθμης στα υδάτινα σώματα του π. Αλιάκμονα και της λ. Βεγορίτιδας.

Σουλιώτης Μανώλης, Αν. Καθηγητής τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Πανάρας Γεώργιος, Λέκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. - Διαχείριση υδατικών δικτύων - εφαρμογή στην Κρήτη.

Ευσταθιάδου Άννα, ΠΕ02. - Το ταξίδι του νερού στο χρόνο.

Γούλα Μαρία, μέλος ΠΟ ΚΠΕ Μακρυνίτσας. - Μετρήσεις και επεξεργασία στοιχείων σε λεκάνες απορροής ποταμών.

Κυρίος Ηλίας, ΠΕ70. - Τα υδάτινα οικοσυστήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Αλβανός Δημήτριος, Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. - Διαχειριστικό σχέδιο νερών της Λεκάνης Απορροής στη Δυτική Μακεδονία. Το παράδειγμα της λίμνης Καστοριάς.

Καρυπίδης Γεώργιος, ΠΕ11, Υπεύθ. ΚΠΕ Παρανεστίου, Κορμά Κατερίνα, ΠΕ70, Αν. Υπ. ΚΠΕ Παρανεστίου. - Υπαίθριες δράσεις ενεργοποίησης και γνωστικής ανακάλυψης του υδάτινου οικοσυστήματος στη λεκάνη απορροής ποταμού (εργαστήριο).

Σαμαράς Κων/νος, Υπεύθ. ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας, Τσιουκαρδάνης Νικόλαος Αν. Υπ. ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας. - Βιοδείκτες καθαρότητας νερού (εργαστήριο).

Ντομοπούλου Ασημίνα, Αν. Καθηγητής τμ. Μηχ. Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας Τσανακτσίδης Κων/νος, Αν. Καθηγητής τμ. Μηχ. Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας. - Έλεγχος ποιότητας (εργαστήριο).

Φράγκου Ελισσάβετ, Υπ. Σ.Δ. και Π.Ε. Π/θμιας Εκπ/ης Πέλλας. - Το Ποτάμι ως αφορμή (εργαστήριο).

Κουρούς Ιωάννης, Υπ. Σ.Δ. και Π.Ε. Δ/θμιας Εκπ/ης Κοζάνης, Ευσταθιάδου Άννα, ΠΕ02. - Πολιτισμικές ανιχνεύσεις του νερού (εργαστήριο).

Σαμαράς Κων/νος, Υπεύθ. ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας Τσακμάκη Σοφία, μέλος ΠΟ ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας. - Βιώσιμες διαχειριστικές πρακτικές λεκάνης απορροής ποταμού – λίμνης (εργαστήριο).

 

 Φωτογραφίες σεμιναρίου

  

Lights
Lights
Lights
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 
Lights