Ιστοσελίδες δικτύου

ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας

Σχολικές Δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης

 

 Χρήσιμες Ιστοσελίδες

22 March  World Water Day

European Commission Nature-Based Solutions Policy topics

Καλή ποιότητα των υδάτων στην Ευρώπη (οδηγία της ΕΕ για τα ύδατα)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Global Footprint Network

ΥΠΑΠΕΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ - Διαβούλευση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων - Δυτική Μακεδονία (GR09)

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Υδατικοί Πόροι – Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο - Ενότητα: Νερό

Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Περιοδικό «για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική εκπαίδευση», της Πανελλήνιας Ενωσης ΕΚπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε)

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - ΣΥΝΕΔΡΙΑ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Εξοικονόμηση νερού στα σχολεία- Watersave

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Προστατεμένες Περιοχές Υπό το Πρίσμα της Αειφορίας

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ

The Mediterranean NGO Federation for Environment, Culture and Sustainable Development

Πύλη παιδαγωγικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου

Το νερό - Πηγή ζωής

 

 video

Ελληνικοί Βιότοποι - Νέστος Α΄: Τα στενά

Κερκίνη: Ένας θαυμαστός κόσμος

Νερό και κλιματολογικές αλλαγές

 

 Επιμορφώσεις

https://www.edx.org/

https://www.coursera.org/

https://coursmos.com/

http://gohighbrow.com/

http://www.skillshare.com/

https://curious.com/

http://www.lynda.com/  

https://www.creativelive.com/

https://www.udemy.com/  

http://www.europeanschoolnetacademy.eu/ 

http://wmanager.tasksmart.eu/