Στο συντονισμό και την υποστήριξη του δικτύου συνεργάζονται:

 

- Μέσω κομβικών συνεργατών ή εκπροσώπων τα όργανα του δικτύου ΚΠΕ της χώρας.

 

- Μέσω εκπροσώπων τους δημόσιοι φορείς και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

 • Δήμος Κοζάνης,
 • Δήμος Σερβίων Βελβεντού,
 • Δήμος Βοΐου,
 • Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας,
 • Τμήμα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
 • Κέντρο Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας,
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
 • Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
 • Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας,
 • Περιβαλλοντικές Οργανώσεις,
 • ΜΚΟ κα.