VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Υποδοχή - Ενημέρωση μαθητών Το ΚΠΕ Βελβεντού και οι δραστηριότητές του
Θεωρητικό Μέρος             (Προβολή οπτικοακουστικού υλικού) Κατ' αρχάς γίνεται συζήτηση για τις πηγές ενέργειας (ανανεώσιμες και μη) κα πως αυτές όταν δεν αξιοποιούνται σωστά μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Γίνεται αναφορά στους τρόπους που ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τη μυική του δύναμη και τη ζωική ενέργεια μέχρι τη χρήση του νερού ως πηγή ενέργειας για να επιβιώσει.
Πως λοιπόν οι ενεργειακές αυτές πηγές χρησιμοποιήθηκαν από τον αγροτικό κυρίως πληθυσμό για να εξασφαλίσουν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες που διαχρονικά παραμένουν οι ίδιες, διατροφή, ένδυση, κατοικία; Κι ακόμα ποια βασική αρχή λειτουργίας του κάθε υδροκίνητου προβιομηχανικού εργαστηρίου εφεύρε και εφάρμοσε ο άνθρωπος; Κι αυτή είναι μόνο η αρχή αφού και σήμερα πολλοί μηχανισμοί παρά την τεχνολογική εξέλιξη στηρίζονται στην ίδια αρχή λειτουργίας.
Δραστηριότητες στο πεδίο Μετάβαση στον παλιό αποκατεστημένο νερόμυλο "Μπαλλού". Περιήγηση στα μέρη του νερόμυλου και ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του μέσα από φύλλα εργασίας. Εδικότερα για την άλεση των δημητριακών οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους τρόπους επεξεργασίας των δημητριακών πριν τη χρήση του νερόμυλου.
Έκφραση - Αξιολόγηση Οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλα εργασίας και εκφράζονται εικαστικά ώστε να ελεγχθεί η εμπέδωση των εννοιών που παρουσιάστηκαν.
Στο τέλος μαθητές και εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν φύλλα αξιολόγησης του προγράμματος.