VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Το τρεχούμενο νερό και η δύναμη των ζώων, υπήρξαν σημαντικές πηγές ενέργειας στο παρελθόν, αλλά και κάποιες από αυτές ακόμα και σήμερα. Στην περιοχή Βελβεντού και γενικότερα της Μακεδονίας λειτούργησαν πολλά εργαστήρια υδροκίνησης (νερόμυλοι, νεροτριβές ή δριστέλλες, μπατάνια ή μαντάνια και νεροπρίονα) που κάλυψαν βασικές ανάγκες των κατοίκων σε διατροφή, ένδυση και κατοικία.

Το πρόγραμμα επιλέγηκε ώστε να συμβάλλει στην ενημέρωση των μαθητών και των πολιτών για τα πλεονεκτήματα της σωστής χρήσης του νερού ως ήπια μορφή ενέργειας.