VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Πρώτη μέρα απόγευμα

Υποδοχή των μαθητών

Το ΚΠΕ Βελβεντού και οι δραστηριότητές του.

Θεωρητική προσέγγιση του θέματος  

Συζήτηση για τις πηγές ενέργειας (ανανεώσιμες και μη) κα πως αυτές όταν δεν αξιοποιούνται σωστά μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Γίνεται αναφορά στους τρόπους που ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τη μυική του δύναμη και τη ζωική ενέργεια μέχρι τη χρήση του νερού ως πηγή ενέργειας για να επιβιώσει.

Πως λοιπόν οι ενεργειακές αυτές πηγές χρησιμοποιήθηκαν από τον αγροτικό κυρίως πληθυσμό για να εξασφαλίσουν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες που διαχρονικά παραμένουν οι ίδιες, διατροφή, ένδυση, κατοικία; Κι ακόμα ποια βασική αρχή λειτουργίας του κάθε υδροκίνητου προβιομηχανικού εργαστηρίου εφεύρε και εφάρμοσε ο άνθρωπος; Κι αυτή είναι μόνο η αρχή αφού και σήμερα πολλοί μηχανισμοί παρά την τεχνολογική εξέλιξη στηρίζονται στην ίδια αρχή λειτουργίας.

Δεύτερη μέρα πρωί

Περιήγηση σε μυλοτόπια και παλιούς νερόμυλους της περιοχής. Δραστηριότητες όπως στο ημερήσιο πρόγραμμα. Μετά το τέλος των δραστηροτήτων στο πεδίο επιστροφή στο ΚΠΕ για έκφραση και αξιολόγησημε δράσεις διαχειριστικών πρακτικών, εικαστικά και συμπλήρωση φύλλων εργασίας.

Στο τέλος μαθητές και εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν φύλλα αξιολόγησης του προγράμματος.