VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

 
1η ΗΜΕΡΑ (απόγευμα)
-  Άφιξη – τακτοποίηση στους ξενώνες
-  Συνάντηση στο ΚΠΕ. Καλωσόρισμα – Γνωριμία της παιδαγωγικής ομάδας με τους μαθητές και τους συνοδούς. Ξενάγηση στους χώρους του ΚΠΕ. Ενημέρωση για τη λειτουργία, τους στόχους του ΚΠΕ και την πορεία του προγράμματος. Ενημερωτικά στοιχεία για την περιοχή
-  Θεωρητική παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος
-  Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και ενημερώνονται για τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο πεδίο. Ενημερώνονται για τον τρόπο προσέγγισης του φυσικού χώρου, για τις προφυλάξεις, για τη συμπεριφορά τους κ.ά.
 
2η ΗΜΕΡΑ 
(πρωί)
-  Συγκέντρωση στο ΚΠΕ
-  Εργασίες πεδίου στη θέση Σκεπασμένο (φαράγγι της Λάφιστας)
 
(Απόγευμα ή συνέχεια του πρωινού προγράμματος))
Το απογευματινό πρόγραμμα μετά από συνεννόηση με τους συνοδούς και τους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τις καιρικές συνθήκες, μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής:
 
- Επιστροφή στο ΚΠΕ. Εργασία σε ομάδες. Παρατηρήσεις μικροοργανισμών από δείγματα του πεδίου. Χημικός προσδιορισμός καταλληλότητας του νερού. Επεξεργασία και ταξινόμηση των αποτελεσμάτων της εργασίας στο πεδίο και στο εργαστήριο
-  Επίσκεψη στην παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη Βελβεντού, όπου οι μαθητές συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα της βιβλιοθήκης.
-  Δραστηριότητα στο φαράγγι του Αγίου Νικολάου (πεζοπορία, μαθήματα καταρήχησης, κλπ)
-  Δραστηριότητα στη λίμνη Πολυφύτου, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Κοζάνης
 
3η ΗΜΕΡΑ (πρωί)
-  Συγκέντρωση στο ΚΠΕ
-  Επίσκεψη και ενημέρωση στο Λαογραφικό Μουσείο Βελβεντού
- Επιστροφή στο ΚΠΕ. Ανασκόπηση των θεωρητικών και πρακτικών δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν. Αξιολόγηση του προγράμματος με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συνοδούς
-  Εναλλακτικά μπορεί να υλοποιηθεί και το πρόγραμμα περιήγησης «Σεργιάνι στο χρόνο» (διάρκεια δυο ώρες)