VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

 

Υποδοχή
Ενημέρωση των μαθητών για το ρόλο και τις δραστηριότητες του ΚΠΕ Βελβεντού. Ενημέρωση για το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον του Βελβεντού και του Νομού Κοζάνης.
 
Θεωρητικό μέρος
Γίνεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και περιλαμβάνει ιστορική και λαογραφική προσέγγιση των Πιερίων, της Λάφιστας και του νερού. Πληροφορίες σχετικές με τα φαράγγια, τον τρόπο σχηματισμού των φαραγγιών, το νερό, τις χρήσεις του νερού ως ήπια μορφή ενέργειας και το οικοσύστημα της περιοχής.
 
Δραστηριότητες στο πεδίο
α) Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 8 έως 12 και η κάθε ομάδα συνοδεύεται από έναν εκπαιδευτικό του ΚΠΕ. Η κάθε ομάδα εφοδιάζεται με σακίδιο που περιέχει όργανα παρατήρησης και εξωτερικών μετρήσεων, καθώς επίσης και φάκελο με ενημερωτικό υλικό και φύλλα εργασίας.
β) Οι μαθητές μεταφέρονται στην περιοχή του Σκεπασμένου στο φαράγγι της Λάφιστας. Εδώ αξιολογούν και καταγράφουν τα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού. Παρατηρούν τη χλωρίδα, προσπαθούν να προσδιορίσουν την πανίδα της περιοχής από βιοδηλωτικά ίχνη, παρατηρούν τα αποτελέσματα της διάβρωσης, αφουγκράζονται τους ήχους, συμπληρώνουν έντυπα με θέμα την ιστορία και την παράδοση και συμμετέχουν σε διάφορα περιβαλλοντικά παιχνίδια και συλλέγουν δείγματα της φύσης.
 
Έκφραση – αξιολόγηση
Οι μαθητές επιστρέφουν στο ΚΠΕ και παρατηρούν στα μικροσκόπια το μικρόκοσμο από τα δείγματα που συνέλεξαν, κάνουν διάφορες εργασίες και κατασκευές, ζωγραφίζουν και συμπληρώνουν φύλλα εργασίας και αξιολόγησης.