VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Τα Πιέρια όρη, όπως και όλη η Δυτική Μακεδονία χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία του νερού (ποτάμια, λίμνες, χείμαρροι, βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, κα). Το έντονο ορεινό ανάγλυφο της περιοχής ευνόησε τη δημιουργία χειμάρρων με έντονη κλίση, τα ορμητικά νερά των οποίων διάβρωσαν στην πορεία τους το έδαφος και δημιούργησαν μικρά και μεγάλα φαράγγια. Επίσης τα σεισμογενή ρήγματα της περιοχής όταν στο παρελθόν ενεργοποιήθηκαν, δημιούργησαν μικρές χαραδρώσεις στην αρχή και φαράγγια με την πάροδο του χρόνου. Στα δυτικά Πιέρια και σε μικρή απόσταση από το Βελβεντό υπάρχουν τα φαράγγια της Λάφιστας και του Αγίου Νικολάου, ενώ στα διπλανά Σέρβια το ομώνυμο φαράγγι, το φαράγγι του Χάβου κα.

Οι ιδιαίτεροι αυτοί γεωλογικοί σχηματισμοί με τα πλούσια οικοσυστήματά τους, που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση, είναι πραγματικά ένα φυσικό περιβάλλον που δίνει πολλές πληροφορίες για τη δημιουργία περιβαλλοντικού προγράμματος.