VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Για την ασφάλεια και την αποθήκευση των δεδομένων που αρχικά αποθηκεύονται στους Η/Υ, το ΚΠΕ Βελβεντού & Σιάτιστας προτίθεται να προμηθευτεί σκληρούς εξωτερικούς δίσκους (USB) στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Προκειμένου να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις όπως προβλέπονται από τον Οδηγό Διαχείρισης της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» καλούμε τους ενδιαφερόμενους από την Π.Ε. Κοζάνης, να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά για προμήθεια σκληρών εξωτερικών δίσκων, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη στο ΚΠΕ Βελβεντού μέχρι την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2019.